Miksi kirjoitan…

Minulle työ on yhtä kuin harrastus. Se on positiivista, palkitsevaa, kaikin puolin vapaaehtoista ja vaihtelevaa.
Se on ollut kaikki nämä työurani 25 vuotta ja on koko ajan ns. ajan hermolle, koko ajan tapahtuu uutta kaikessa mielessä. Saan tehdä töitä pysyäkseni mukana eli haasteita on tarpeen mukaan. Se käsittää arkisia asioita jokaiselle, joka on kiinnostunut terveydestä, hyvästä olosta, jaksamisesta, ravinnosta ja kauneudesta. Jos voin antaa edes yhden hyvän, auttavan niksin asian tiimoilta Sinulle, tämä on ansainnut paikkansa ja tehnyt tehtävänsä. Tavoitteenani on elää terveitä ja elämäntäyteisiä vuosia loppuun asti.
Sitä samaa Sinulle toivoen, Marita Isomäki
For me, my job is like a hobby. It’s positiv, rewarding and variable. I have 25 years work experince and yet my job never gets old, there is always something new happening. I have to work to keep up, it’s not challenge-free. My job offers basic things to everyone who’s interested in health, feeling good, nutrition and beauty. If I’m able to give at least one good advice to You, this blog has done its job. My goal is to live a healthy life filled with life to the end.
Hoping the same to You, Marita Isomäki
Till mig, mitt jobb är som en hobby. Det är positivt, givande och varierande. Jag har 25 års arbetserfarenhet, och trots det blir mitt jobb aldrig gammalt, det händer hela tiden något nytt. Det erbjuder vardagliga saker till alla som är intresserade av hälsan, bra mående, näringen och skönheten. Om jag kan ge åtminstone ett råd till Er, har den här bloggen gjort sitt jobb. Mitt mål är att leva ett hälsosamt liv fylldt med liv.
Hoppas Ni gör det samma, Marita Isomäki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>